Reglement

 1. Nieuwe leden betalen voor het seizoen 2021 een bedrag van 65 euro.  Na betaling van dit bedrag zijn zij verzekerd en ontvangen zij de clubtrui.
 2. Andere leden betalen lidgeld ten bedrage van 30 euro.
 3. Om als nieuw lid aanvaard te worden dient men te voldoen aan de clubnormen.


Programma

 1. De KWTCGP organiseert meerdere dag- en zaterdagritten.  Het programma en de data van deze ritten worden vastgelegd voor de start van het seizoen tijdens de programmaopmaak.
 2. Tijdens het seizoen worden geen data gewijzigd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit toegestaan worden mits goedkeuring van minstens drie leden van het bestuur.
 3. Het parcours van de dagritten wordt tijdens de programmaopmaak vastgelegd.


De ritten

 1. Bij aanvang  van een rit dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden over het te volgen parcours.
 2. Aan de leden die de dagritten organiseren wordt gevraagd om:
   - de deelnemers  zo goed mogelijk en vooraf  te informeren over het aantal kilometers en de moeilijkheidsgraad van het traject.
   - een plaats te voorzien om van een snack of van eigen lunchpakket te genieten.

 

Toekennen punten

  9. Een zaterdagrit geeft recht op 3 punten.
10. Een dagrit geeft recht op 3 punten.
11. Er kunnen slechts 6 punten verdiend worden per week.
12. Een vice-laureaat  dient de helft van het totaal aantal punten te behalen.  Zijn puntentotaal wordt na het seizoen vermeerderd met 20 punten.
13. Aan de laureaat wordt na het seizoen 40 bijkomende punten toegekend.
14. De verantwoordelijke voor de puntentelling is Piet Baertsoen.  
15. Deelname aan de donderdagritten georganiseerd door de BPSB worden wekelijks aan  Piet doorgegeven.


Waarde van de toegekende punten

 1. De verworven punten krijgen pas waarde na het seizoen. 
 2. De waarde van de punten is individueel en kan niet doorgegeven worden.
 3. De niet opgebruikte waarde blijft behouden voor het volgend seizoen.
 4. Bij einde lidmaatschap blijven de niet opgebruikte punten eigendom van de club.


Veiligheid op de weg

link: veiligheid op de weg (wetgeving)

 1. Ieder lid wordt verondersteld art.43 bis van het algemeen verkeersreglment (fietsen in groep) te kennen en deze dan ook toe te passen.
 2. Er wordt gevraagd om de fietshelm te dragen daar dit verplicht is door de verzekering.

Het bestuur.